Įeiti
Publikuota: 2018.10.19. Atnaujinta: 2018.10.19

Kokiai šilumos gamybos verslo vieneto paslaugai priskiriami šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantys įrenginiai ir su jais susijusios sąnaudos?


Pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96, 62 punktą šilumos poreikio piko pajėgumus užtikrinantys įrenginiai yra priskiriami šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetui rezervinės galios užtikrinimo paslaugai.