Įeiti
Publikuota: 2019.03.06. Atnaujinta: 2020.07.28

Kokiam verslo vienetui gali būti priskiriamos dujų sąnaudos, susijusios su saugumo dedamąja, vartojimo ir ilgalaikiais pajėgumais?


Taryba sulaukia ūkio subjektų paklausimų, ar vykdant sąnaudų atskyrimą metinėse reguliuojamosios veiklos ataskaitose (kai ūkio subjekto šilumos tiekimo sistemoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai) Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 (įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.), 10.1 papunktyje numatytam verslo vienetui gali būti priskiriamos dujų sąnaudos, susijusios su saugumo dedamąja, vartojimo ir ilgalaikiais pajėgumais? Ar minėtos sąnaudos gali būti priskiriamos tik Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 10.1.2 punkto verslo vienetui?

Taryba atkreipia dėmesį, kad dujų sąnaudos, susijusios su saugumo dedamąja, vartojimo ir ilgalaikiais pajėgumais gali būti priskiriamos Aprašo 10.1 papunktyje numatytam verslo vienetui ir paskirstomos tarp Aprašo 10.1.1 ir 10.1.2 papunkčiuose numatytų paslaugų, tačiau reikia atsižvelgti į šilumos generavimo įrenginių paskirstymą tarp minėtų veiklų.

Jei ūkio subjektas Aprašo 10.1.1 punkte numatytai paslaugai nėra priskyręs dujinių šilumos generavimo įrenginių ir minėtoje paslaugoje dujos naudojamos nebus, o Aprašo 10.1.2 papunktyje numatytai paslaugai ūkio subjektas turi priskyręs dujinių šilumos generavimo įrenginių, tokiu atveju dujų sąnaudos, susijusios su saugumo dedamąja, vartojimo ir ilgalaikiais pajėgumais galėtų būti priskirtos tik Aprašo 10.1.2 paslaugai.