Įeiti
Publikuota: 2019.03.06. Atnaujinta: 2020.07.28

Kuriai paslaugai priskiriamos balansavimo paslaugos sąnaudos, jei šilumos tiekėjas balansavimą atliko konkurenciniais įrenginiais pralaimėjusiais aukcioną?


Taryba pažymi, kad jei šilumos tiekėjas suteikė šilumos perdavimo tinklo balansavimo paslaugą šilumos (produkto) gamybos paslaugai priskirtais šilumos supirkimo aukcione pralaimėjusiais įrenginiais, tai su šilumos perdavimo tinklo balansavimu susijusias sąnaudas ūkio subjektas, vadovaudamasis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 (įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.), 12.1 papunkčio nuostatomis, privalo priskirti tai paslaugai, kuriai buvo priskirti minėti įrenginiai.