Įeiti
SVARBU: iki 2020-11-01 būtina kreiptis į VERT dėl leidimų verstis prekyba SND ir nefasuotais naftos produktais patikslinimo

Viešoji konsultacija dėl su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų

VERT teikia viešajai konsultacijai elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid" parengtas Su pajėgumų užtikrinimo mechanizmu susijusių metodikų koncepcijas.
2020-09-25
Elektra, Viešosios konsultacijos, Kitos

VERT ragina nepriklausomus elektros energijos tiekėjus pasiūlymuose vartotojams aiškiai nurodyti galutinę elektros energijos kainą

VERT atkreipia dėmesį, kad kai kurie nepriklausomi elektros energijos tiekėjai vykdydami elektros energijos rinkos liberalizavimo reklamą savo pasiūlymuose nurodo netikslias elektros energijos kainas.
2020-09-25
Elektra, Vartotojams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų

Kodėl svarbu pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, kai bus nutraukta elektros energijos sutartis su visuomeniniu tiekėju?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atkreipia dėmesį, kad buitinio vartotojo, patenkančio į pirmąjį elektros rinkos liberalizacijos etapą, elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis su visuomeniniu tiekėju bus nutraukta nuo 2021 m. sausio 1 d.
2020-09-25
Elektra, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakartotinei viešajai konsultacijai teikia Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimą – pastabas ir pasiūlymus teikite iki lapkričio 2 d. (imtinai).
2020-09-23
Šiluma, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams

Šilumos kainų prognozė: spalio mėn. šilumos kilovatvalandė vidutiniškai kainuos 15 proc. mažiau nei pernai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi preliminarią šilumos tiekėjų pateiktą informaciją apie kuro ir šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) įsigijimo kainas, skelbia šilumos kainų prognozę šildymo sezono pradžiai.
2020-09-23
Šiluma, Statistika, Dėl kainų ir tarifų

Elektros energijos vartotojų dėmesiui: dėl teikiamų pasiūlymų pasirinkti nepriklausomą tiekėją

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) atkreipia dėmesį, kad vartotojai, norėdami gauti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pasiūlymą, neturi teikti jokių duomenų, nes visą reikalingą informaciją tiekėjams perduoda ESO.
2020-09-16
Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės
loading

Patvirtinta elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis

VERT patvirtino atskirą Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (kita)

Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos pajėgumus

​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė 13 leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir 2 leidimus gaminti elektros energiją.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (elektra)

VERT patikslino energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimo aktų formas

​VERT, siekdama užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą ir atsižvelgdama į ūkio dalyvių poreikius, patikslino energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo bei techninės būklės patikrinimo aktų formas.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (kita)

UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ investuoja į efektyvesnę veiklą

VERT suderino UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos" 2020–2022 m. investicijas, kurių bendra vertė – beveik 20 tūkst. Eur.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (vanduo)

VERT vienašališkai nustatė UAB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamąsias

Jonavos rajono savivaldybės tarybai per 30 dienų nepašalinus VERT nurodytų pažeidimų, VERT kainų dedamąsias nustatė vienašališkai.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (šiluma)

Vienašališkai nustatyta AB „Kauno energija“ šilumos kaina

VERT, atsižvelgdama į tai, kad AB „Kauno energija" valdyba per nustatytą terminą nepašalino visų VERT konstatuotų šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pažeidimų, šilumos kainą nustatė vienašališkai.
2020-09-25
Posėdžio sprendimai (šiluma)
metodine_pagalba dsais energetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Prekyba naftos produktais: leidimų pakeitimas, panaikinimas, sustabdymas, atsisakymas išduoti

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įvertinusi pateiktus dokumentus, pakeitė AB „ORLEN Baltics Retail" bei UAB „Saurida" licencijas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.
2020-09-25

Keičiasi šilumos sektoriaus lyginamosios analizės aprašas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimus.
2020-09-17

Išduoti 7 leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė 7 leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
2020-09-17

VERT: gamtinių dujų sektoriaus įmonių ir biržos operatorių finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti

Gamtinių dujų sektoriaus įmonių, taip pat gamtinių dujų biržos bei energijos išteklių rinkos operatoriaus licencijų turėtojų 2019 m. finansinis pajėgumas yra pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.
2020-09-17

Suderintos UAB „Birštono vandentiekis“ bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Birštono vandentiekis“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems paslaugas bute: gyventojai mokės 2,14 Eur/m3 (be PVM).
2020-09-17

UAB „Zarasų vandenys“ didina paslaugų prieinamumą vartotojams

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Zarasų vandenys“ 2019–2022 metų investicijas, kurių bendra vertė yra 1,45 mln. Eur. Dalis investicijoms įgyvendinti reikalingų lėšų bus skiriama iš ES struktūrinių fondų.
2020-09-17