Įeiti
Publikuota: 2020.04.21. Atnaujinta:

VERT: siekiama operatyviau nustatyti / perskaičiuoti prognozuojamą ir atskaitinę elektros energijos rinkos kainą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti greitesnį prognozuojamos ir atskaitinės elektros energijos rinkos kainos nustatymą / perskaičiavimą, reaguojant į situaciją tarptautinėse rinkose, teikia viešajai konsultacijai Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki 2020 m. balandžio 28 d.

Esminiai pakeitimai:
• Mažinant administracinę naštą, mažesnę nei 5 proc. rinkos dalį užimantiems tiekėjams panaikintas reikalavimas teikti ataskaitas apie dvišalius sandorius (itin mažą rinkos dalį užimančių tiekėjų dvišalių sandorių duomenys daro nedidelę įtaką galutinei prognozuojamai bei atskaitinei elektros energijos kainai).
• Ateities sandorių vertinimas perkeltas iš kiekybinio į kokybinį, t. y. numatoma ateities sandorius naudoti kaip vieną veiksnių, kuriais remiantis prognozuojamą rinkos kainą ir atskaitinę kainą galima didinti arba mažinti 5–10 proc.

*****

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt  arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-04-28 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".