Įeiti
Publikuota: 2020.03.09. Atnaujinta:

Konsultacija dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama aiškiau reglamentuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo procedūras, teikia viešajai konsultacijai Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų pakeitimo PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus prašome teikti iki 2020 m. kovo 10 d.

Siūlomi esminiai pakeitimai:
• tuo atveju, jei Aukciono pirmojo etapo metu dalyvių pageidaujamas kainos priedas lygus 0 Eur/MWh ir nepakanka skatinimo kvotos ir (ar) ribojamas elektrinių prijungimas, potencialiu laimėtoju pripažįstamas dalyvis, nurodęs didžiausią metinį gamybos kiekį. Jei sutampa ir metinis gamybos kiekis, tačiau nepakanka skatinimo kvotos ir (ar) ribojamas elektrinių prijungimas, skatinimo kvota šiems dalyviams padalinama proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui;
• siekiant, kad Aukciono dalyviai vienodai interpretuotų Aukcionų nuostatus dėl kainos priedo pasiūlymo, VERT parengė pasiūlymo dėl kainos priedo formą;
• patikslintus pasiūlymus antrajam Aukciono etapui dalyviai galės teikti per 5 darbo dienas (šiuo metu – per 5 kalendorines dienas).

⁎⁎⁎⁎⁎

• Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020-03-10. 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje Viešosios konsultacijos".