Įeiti
Publikuota: 2020.07.10. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ dešimties metų (2020–2029 m.) tinklo plėtros plano


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai AB „Amber Grid" pateiktą Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid" dešimties metų (2020–2029 m.) tinklo plėtros plano PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki rugpjūčio 9 d. (imtinai).

Esminiai pasikeitimai:
• Lyginant 2020–2029 m. plano ir 2018–2027 plano prognozes, numatoma, kad per vidinį išleidimo tašką perduodami gamtinių dujų kiekiai sistemos naudotojams Lietuvoje bus didesni: 2020 m. 21,8 TWh, 2021 m. – 21,7 TWh, laikotarpiu po 2023 m. – 21,2 TWh, vietoje ankstesniame Plane numatytų 20,8 TWh (numatomi kiekiai didėja 2%-5%, vertinant atskirus metus).
• Užsakomų ilgalaikių perdavimo pajėgumų numatomas poreikis vidiniame taške taip pat didėja, numatoma, kad 2020–2022 m. bus apie 78 GWh per parą, po 2023 m.– apie 75 GWh per parą (tai yra, padidės apie 8%, lyginant su ankstesniame plane numatytais 69 GWh per parą pajėgumais).
• Bendra perdavimo sistemos atstatymui ir modernizacijai numatomų skirti lėšų suma per pirmuosius penkis plano metus (2020–2024 m. laikotarpiu) yra 82 mln. Eur (ankstesniame plane 2018–2022 m. laikotarpiu buvo numatyta 62,8 mln. Eur).
• Investicijoms atlikti reikalingų lėšų poreikis didėja, nes bus įgyvendinami gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektai, numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Nacionaliniame elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plane, kurių finansavimui jau yra skirta arba numatoma ES struktūrinių fondų parama, taip pat kiti investicijų projektai, nenumatyti ankstesniame 2018–2027 m. plane.

****

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per Seimo teisės aktų informacinę sistemą.

Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. rugpjūčio 9 d. (imtinai).

Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".