Įeiti
Publikuota: 2020.09.17. Atnaujinta:

UAB „Zarasų vandenys“ didina paslaugų prieinamumą vartotojams


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Zarasų vandenys" 2019–2022 metų investicijas, kurių bendra vertė yra 1,45 mln. Eur. Dalis investicijoms įgyvendinti reikalingų lėšų bus skiriama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

UAB „Zarasų vandenys" iki 2022 m. pabaigos planuoja Zarasuose nutiesti 1,721 km vandentiekio ir 1,107 km buitinių nuotekų tvarkymo tinklų, įrengti 1 buitinių nuotekų siurblinę. Atlikus darbus,  prie vandentiekio tinklų bus prijungti 44 nauji vartotojai, prie nuotekų tinklų – 42. Taip pat planuojama nutiesti naują nuotekų surinkimo trasą – apie 660 m, prijungiant privačių namų kvartalą (27 nauji vartotojai) prie Zarasų miesto centralizuoto tinklo.

Siekiant sudaryti sąlygas kuo daugiau gyventojų centralizuotai tvarkyti nuotekas, atsisakant vietinių nuotekų tvarkymo sistemų,  Dusetose  numatoma nutiesti 1,884 km buitinių nuotekų tvarkymo tinklų (bus suteikta galimybė centralizuotai tvarkyti nuotekas 51 naujam vartotojui), Magučių kaime – 7,161 km buitinių nuotekų tvarkymo tinklų (bus sudaryta galimybė prisijungti 155 naujiems vartotojams).

Taip pat UAB „Zarasų vandenys" planuoja rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius Suvieko k.: atlikus darbus, nuotekos bus valomos mechaniniu / biologiniu būdu, tai leis pagerinti nuotekų išvalymo rodiklius, sumažinti į gruntą patenkančią taršą, taip pat bus įrengta perteklinio dumblo stabilizavimo tankinimo talpa.  Siekiant užtikrinti, kad gyventojams būtų tiekiamas Higienos normos reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo, Vencavų, Raudinės, Kumpuolių, Smėlynės kaimo vandenvietėse bus įrengti vandens gerinimo įrenginiai.

Planuojamos įgyvendinti investicijos leis pagerinti tiekiamo geriamojo vandens ir sutvarkomų nuotekų kokybę, taip pat užtikrins galimybę daugiau gyventojų naudotis centralizuotomis UAB „Zarasų vandenys" paslaugomis.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-09-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.