Įeiti
Publikuota: 2020.09.25. Atnaujinta: 2020.09.25

Patvirtinta elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama palengvinti administracinę naštą mažas pajamas gaunančioms / mažai vartotojų turinčioms elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonėms, patvirtino atskirą Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotį.

Elektros ir gamtinių dujų skirstomųjų tinklų operatoriai, SND įmonės, turinčios mažas pajamas / aptarnaujančios mažai vartotojų, ir tam tikrais atvejais elektros energetikos įmonės, pripažintos turinčiomis didelę įtaką rinkoje teikiant pakaitos rezervų paslaugą ir (ar) teikiančiai izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugą galės pasirinkti, pagal kurią techninę užduotį atlikti reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą: pagal šiuo metu galiojančią ir taikomą visiems arba pagal atskirą.

Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduotis galės būti taikoma:

• energijos skirstomųjų tinklų operatoriui ir gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriui, aptarnaujančiam mažiau kaip 100 tūkst. vartotojų;

suskystintų naftos dujų veiklą vykdančiai įmonei;

• elektros energetikos įmonei, pripažintai turinčia didelę įtaką rinkoje teikiant pakaitos rezervų paslaugą ir (ar) teikiančiai izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugą, kurios kaina yra valstybės reguliuojama, kai:

- įmonės faktiškai gautos pajamos per paskutinius 3 metus iš pakaitos rezervų ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugų sudaro ne daugiau kaip 5 proc. visų vykdomų veiklų pajamų ir

- įmonė be pakaitos rezervų ir izoliuoto elektros energijos sistemos darbo paslaugų, skirstymo ar SND veiklos neteikia kitų paslaugų, kurių kaina yra valstybės reguliuojama. 

Patvirtinta elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotis bus taikoma 2020 m. ir vėlesnių metų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai.

Išsamiai susipažinti su VERT 2020-09-25 posėdžio medžiaga galite ČIA