Įeiti
Publikuota: 2015.12.07. Atnaujinta: 2015.12.07

Tarifai 2014–2015 metais


                                                         Elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius,
                                                                                                             fiksuoti tarifai, Eur/kWh (be PVM)  
 

 Pavadinimas

2014 m.

I ketv.

2014 m.

II ketv.

2014 m.

III ketv.

2014 m.

IV ketv.

2015 m.
I ketv.
2015 m.
II ketv.
2015 m.
III ketv.
2015 m.
IV ketv.
​Patvirtinta

2013-11-28 nutarimu
Nr. O3-714
1

2014-03-03 nutarimu
Nr. O3-66
2

2014-05-30 nutarimu
Nr. O3-152
3

2014-07-28 nutarimu
Nr. O3-333

​2014-11-27 nutarimu
Nr. O3-917

2015-02-27
nutarimu
Nr. O3-191

2015-05-28 nutarimu Nr. O3-344​

​2015-08-28
nutarimu Nr. O3-484

Hidroenergijos jėgainės ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas 0,0780,0780,0780,0780,0780,0780,0760,076
ĮG* ≤ 30 supirkimo tarifas
10 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas
 0,070  0,070 0,070 0,070 0,070 0,0700,0680,068
ĮG > 1000 Maksimalus tarifas0,0640,0640,0640,0640,0610,061 0,0610,061
Vėjo energija ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas 0,0960,0810,0810,0810,0780,078 0,0780,075
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas
10 < ĮG ≤350 Maksimalus tarifas
0,0930,0750,0750,0750,0750,075 0,0750,071
ĮG > 350 Maksimalus tarifas0,0750,0640,0640,0640,0610,0610,0610,058
Biomasės jėgainės (naujos elektrinės statyba) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas 0,1160,1070,0870,0870,0810,0810,0810,081
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas
10 < ĮG ≤ 5000 Maksimalus tarifas
0,0980,093 0,0750,0750,0700,070 0,0700,070
ĮG > 5000 Maksimalus tarifas0,0900,081 0,0670,0670,0640,0640,0640,064
Biomasės jėgainės (eksploatuojamos elektrinės rekonstrukcija) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas0,1070,0930,0720,0720,0640,0640,0640,064
10 < ĮG ≤ 5000 Maksimalus tarifas0,0930,078 0,0640,0640,0550,0550,0550,055
ĮG > 5000 Maksimalus tarifas0,0840,0700,0550,0550,0490 ,0490,0490,049
Biodujų jėgainės, gaminančios elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas 0,1250,1160,116 0,116 0,1130,113 0,1130,114
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas
10 < ĮG ≤ 500 Maksimalus tarifas
0,119 0,1130,1130,1130,1100,110 0,1100,109
ĮG > 500 Maksimalus tarifas 0,0960,0900,0900,0900,087 0,087 0,0870,088
Biodujų jėgainės, gaminančios elektros energiją iš biodujų išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas0,1590,1530,1530,1530,1450,1450,1450,150
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas
10 < ĮG ≤ 500 Maksimalus tarifas
0,1480,1390,1390,1390,1330,1330,1330,137
500 < ĮG ≤ 1000 Maksimalus tarifas0,1390,1330,1330,1330,1250,125 0,1250,130
1000 < ĮG ≤ 2000 maksimalus tarifas0,1330,1270,1270,1270,1190,1190,1190,124
ĮG > 2000 Maksimalus tarifas0,1270,1220,1220,1220,1160,116 0,1160,120
Saulės jėgainės (neintegruotos į pastatą) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas 0,1620,1560,1560,1560,1560,1560,1560,161
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas
10 < ĮG ≤ 100 Maksimalus tarifas
0,151
 
0,1420,1420,1420,1420,1420,142 0,147
ĮG > 100 Maksimalus tarifas 0,139 0,1330,133 0,1330,1330,133 0,133 0,137
Saulės jėgainės (integruotos į pastatą***) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
ĮG ≤ 10 Perteklinės energijos supirkimo tarifas0,2110,2000,2000,2000,2000,200 0,2000,208
ĮG ≤ 30 Supirkimo tarifas
10 < ĮG ≤ 100 Maksimalus tarifas
0,1910,1800,1800,1800,1800,1800,180 0,187
ĮG > 100 Maksimalus tarifas0,1770,1680,1680,1680,1680,1680,1680,173


1
Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-385
2Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-384
3Konvertuota į eurus 2014-07-28 nutarimu Nr. O3-386

* ĮG – įrengtoji galia, kW;

*** integruotos į pastatą saulės jėgainės – tokios jėgainės naudojamos kaip dalinis pastato paviršius, visiškai pakeičiantis atitinkamą pastato stogo ar sienos plotą.

2011–2013 metų tarifus rasite čia

Komisija siekdama įvertinti fiksuotų tarifų, nustatytų Lietuvos atsinaujinančių energijos išteklių gamintojams,  lygį su taikomais fiksuotų tarifų dydžiais Europos Sąjungos šalyse, atliko analizę, kurioje lyginami vidutiniai fiksuotų tarifų dydžiai visoms atsinaujinančių energijos išteklių technologijoms.

 Vidutinių fiksuotų tarifų palyginimas, euro ct/kWh (be PVM)
atsinaujinantys_2015_08_05.png
Šaltinis – Komisija.

Vokietijoje tarifas kiekvieną mėnesį mažinamas tam tikru degresijos laipsniu.
Čekijoje nuo 2014 m. sausio 1 d. panaikinta skatinimo paramos schema per fiksuotus tarifus naujoms saulės ir biodujų elektrinėms., t. y. fiksuotų tarifų skatinimo schema taikoma elektrinėms, pradėtoms eksploatuoti iki 2013 m. grudžio 31 d.