Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2020-08-13SIA AJ POWER išduotas leidimas eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narėsElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-08-13Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-08-11VERT pristato svarbiausius energetikos ir geriamojo vandens sektorių rodikliusElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams, Kitos
2020-08-11Viešoji konsultacija dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir įkainius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimoElektra, Dujos, Šiluma, Viešosios konsultacijos
2020-08-10Ką reikia žinoti, jei vieną mėnesį neapmokama sąskaita už elektros energiją?Elektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-08-07VERT: vartotojai aktyviai sprendžia klausimus energetikos sektoriujeElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Statistika, Vartotojams, Kitos, Dėl kainų ir tarifų
2020-08-06Rengiamasi elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių aukcionuiElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Informacija ūkio subjektams, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (atsinaujinantys ištekliai)
2020-08-06Patvirtinta tvarka, siekiant palengvinti energetikos inovacijų diegimą Lietuvos energetikos sektoriujeElektra, Dujos, Atsinaujinantys ištekliai, Šiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (kita)
2020-08-06VERT išdavė leidimus gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-08-05Kviečiame dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl Estijos elektros rinkos sistemos koncepcijosElektra, Viešosios konsultacijos, Bendradarbiavimas
2020-08-04Išduoti keturi leidimai gaminti elektros energijąElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-31ACER skelbia viešąją konsultaciją dėl Baltijos regiono ilgalaikio pajėgumų skaičiavimo metodikosElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-28Viešoji konsultacija dėl elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduotiesElektra, Dujos, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-27Patvirtinta Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodikaElektra, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-24VERT kviečia teikti pastabas Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektuiElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-24Keičiama Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodikaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-23Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-23Elektros energijos gamybos iš AEI aukcionui dokumentus bus galima teikti elektronine formaElektra, Atsinaujinantys ištekliai, Informacija ūkio subjektams, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (atsinaujinantys ištekliai)
2020-07-23LITGRID AB rekonstruos elektros perdavimo liniją Šiauliai–KaunasElektra, Dėl investicijų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-23Pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos KomisijaiElektra, Dujos, Statistika, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
2020-07-22Baltijos šalių reguliuotojai pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą dėl bendradarbiavimo vystant elektros energijos rinkasElektra, Bendradarbiavimas, Kitos
2020-07-22Kviečiame teikti siūlymus dėl elektros energijos paklausos telkimo schemos EstijojeElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas, Kitos
2020-07-21Leidimai gaminti elektros energiją ir plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2020-07-21ACER skelbia sprendimus, padedančius harmonizuoti ES elektros energijos balansavimo rinkąElektra, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas
2020-07-20VERT pristatė reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projektąElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams, Kitos
2020-07-16ACER svarstys metodiką dėl Baltijos regiono ilgojo laikotarpio tarpzoninių elektros energijos pajėgumų paskirstymoElektra, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas
2020-07-14ACER skelbia sprendimus dėl naujų tolimesnės integracijos į ES elektros energijos balansavimo rinkas taisykliųElektra, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas, Kitos
2020-07-13Rinkos dalyviai kviečiami į Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduoties projekto pristatymąElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams
2020-07-10VERT kviečia teikti pastabas dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinių sąlygųElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2020-07-09Viešoji konsultacija dėl Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros planoElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
1 - 30Pirmyn