Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2020.12.04

AB „Amber Grid“


Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2021 m. sausio 1 d.:

1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):

1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos:  vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės  - kituose išleidimo taškuose:

Įleidimo taškuose
Išleidimo taškuose


Kotlovkos DAS ​Kiemėnų DAS ​Klaipėdos DAS     ​Vidiniame išleidimo taške
Kiemėnų DAS ​Šakių DAS ​
Grupei iki 10,4 TWhGrupei virš 10,4 TWh
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (MWh/parą/metus)    Eur 142,77 (35,96)*142,77   35,69 92,0092,00162,32  44,12  
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh)    Eur
---  0,860,080,060,06
Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus)  Eur
- --  55,557,23--

*taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką.

1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės  – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:

1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:


Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą, Eurais be PVM ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​
Pajėgumų vienetasĮleidimo taškuose
Išleidimo taškuose


Kotlovkos DAS ​

Kotlovkos DAS

(apribotiems pajėgumų produktams)

Kiemėnų DAS ​Klaipėdos DAS ​Vidiniame išleidimo taške
Kiemėnų DAS
Šakių DAS
Grupei iki 10,4 TWhGrupei virš 10,4 TWh
Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1 ketv. MWh / parą / ketvirtį38,729,7538,729,6841,1241,1244,0320,26
2 ketv. 39,159,8639,159,7919,5019,5044,529,07
3 ketv.39,589,9739,589,9018,5518,5545,008,06
4 ketv.39,589,9739,589,9035,3635,3645,0017,65


Mėnesio (M) ir paros / einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai paraiMPMPMPMPMPMPMPMP
Sausis​​ (M) MWh / parą / mėnesį           / (P) MWh / parą 15,160,593,820,1515,160,593,790,1520,981,3520,981,3517,230,678,990,58
Vasaris13,690,593,450,1513,690,593,420,1513,971,0013,971,0015,560,677,160,51
Kovas15,160,593,820,1515,160,593,790,1514,650,9514,650,9517,230,678,320,54
Balandis14,670,593,690,1514,670,593,670,159,980,679,980,6716,680,674,460,30
Gegužė15,160,593,820,1515,160,593,790,158,790,578,790,5717,230,673,260,21
Birželis14,670,593,690,1514,670,593,670,154,880,334,880,3316,680,673,210,21
Liepa15,160,593,820,1515,160,593,790,155,510,365,510,3617,230,672,470,16
Rugpjūtis15,160,593,820,1515,160,593,790,158,560,558,560,5517,230,67  3,650,24
Rugsėjis14,670,593,690,1514,670,593,670,158,390,568,390,5616,680,673,540,24
Spalis15,160,593,820,1515,160,593,790,1511,950,7711,950,7717,230,675,560,36
Lapkritis14,670,593,690,1514,670,593,670,1513,840,9213,840,9216,680,676,740,45
Gruodis15,160,593,820,1515,160,593,790,1516,531,0716,531,0717,230,678,820,57


2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:

Pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos yra lygios nuolatinių pajėgumų kainoms, tačiau įvykus faktiniam nutraukimui, sistemos naudotojams yra kompensuojama. Už kiekvieną parą, kurią nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3 (šis kompensacijos dydis reglamentuojamas Tarifų tinklo kodekso 16.4 straipsnyje).


Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos nuo 2020m. sausio 1 d.:

1. Nuolatinių perdavimo paslaugų kainos (be PVM):

1.1. Ilgalaikių (metinių) perdavimo paslaugų kainos:  vienanarės – įleidimo taškuose , trinarės – vidiniame išleidimo taške, dvinarės  - kituose išleidimo taškuose:

Įleidimo taškuose     ​ ​Išleidimo taškuose ​ ​ ​
​ ​​ ​Kotlovkos DAS ​Kiemėnų DAS ​Klaipėdos DAS     ​Vidiniame išleidimo taškeKiemėnų DAS ​Šakių DAS ​
Grupei iki 10,4 TWhGrupei virš 10,4 TWh
Kaina už metinius užsakomus pajėgumus (MWh/parą/metus)    Eur 142,77 (35,96)*142,77   35,69 57,2457,2488,73  39,40  
Kaina už perduodamą dujų kiekį (MWh) Eur---  0,740,080,060,06
Kaina už vartojimo pajėgumus (MWh/parą/metus)  Eur     - --  50,336,57--

 *taikoma gamtinių dujų perdavimo apribotiems pajėgumų produktams, transportuojant dujas į trečiąją šalį per Šakių DAS išleidimo tašką.

 1.2. Trumpalaikių perdavimo paslaugų kainos: vienanarės – įleidimo taškuose, trinarės  – vidiniame išleidimo taške, dvinarės - kituose išleidimo taškuose:

1.2.1. Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą:

 Pajėgumų vienetas  Kainos už užsakomų pajėgumų vienetą, Eurais be PVM ​ ​ ​ ​ ​
​ ​ ​​ ​ ​    ​ Įleidimo taškuose ​ ​Išleidimo taškuose ​ ​ ​
Kotlovkos DAS ​
Kotlovkos DAS
(apribotiems pajėgumų produktas) ​
Kiemėnų DAS Klaipėdos DAS Vidiniame išleidimo taške ​Kiemėnų DAS ​Šakių DAS ​
​ ​ ​ ​ ​ ​Grupei iki 10,4 TWhGrupei virš 10,4 TWh
Ketvirčio pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems ketvirčiui: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1 ketv. MWh /
parą /
ketvirtį
39,05 ​9,83 ​39,059,7629,0029,0024,2719,47
2 ketv. 39,05 ​9,83 ​39,059,7612,8112,8124,278,08
3 ketv.39,48 ​9,94 ​39,489,877,737,7324,538,05
4 ketv.39,48 ​9,94 ​39,489,8721,9421,9424,5313,62

 

Mėnesio (M) ir paros / einamosios paros (P) pajėgumų kainos, pajėgumams užsakomiems mėnesiui / atitinkamo mėnesio parai / einamajai parai

 
MPMPMPMPMPMPMPMP
Sausis

(M) MWh / parą / mėnesį           /(P)              MWh / parą  ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

15,120,593,810,1515,120,593,780,1514,180,9114,180,919,390,368,160,53
Vasaris14,140,593,560,1514,140,593,530,159,930,699,930,698,790,366,790,47
Kovas15,120,593,810,1515,120,593,780,1510,690,6910,690,699,390,368,510,55
Balandis14,630,593,680,1514,630,593,660,156,120,416,120,419,090,363,580,24
Gegužė15,120,593,810,1515,120,593,780,155,090,335,090,339,390,362,950,19
Birželis14,630,593,680,1514,630,593,660,154,220,284,220,289,090,363,150,21
Liepa15,120,593,810,1515,120,593,780,151,890,121,890,129,390,362,150,14
Rugpjūtis15,120,593,810,1515,120,593,780,151,960,131,960,139,390,36  3,350,22
Rugsėjis14,630,593,680,1514,630,593,660,155,420,365,420,369,090,364,070,27
Spalis15,120,593,810,1515,120,593,780,157,850,517,850,519,390,365,310,34
Lapkritis14,630,593,680,1514,630,593,660,158,450,568,450,569,090,365,520,37
Gruodis15,120,593,810,1515,120,593,780,159,960,649,960,649,390,365,560,36


2. Pertraukiamųjų perdavimo pajėgumų paslaugų kainos:

Pertraukiamųjų perdavimo paslaugų kainos yra lygios nuolatinių pajėgumų kainoms, tačiau įvykus faktiniam nutraukimui, sistemos naudotojams yra kompensuojama. Už kiekvieną parą, kurią nutraukimas įsigijus nuolatinių pajėgumų produktus tam tikrame įleidimo ar (ir) išleidimo taške, kompensacija yra lygi to taško paros nuolatinių pajėgumų produkto kainai, padaugintai iš 3 (šis kompensacijos dydis reglamentuojamas Tarifų tinklo kodekso 16.4 straipsnyje).

3. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos (Saugumo dedamoji) mokama už vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške.

Saugumo dedamoji nuo 2020 m. sausio 1 d.:

Saugumo dedamoji343,71

Eur/(MWh/parą/metus)

SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti194,31

Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos124,83
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos21,11
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos1,24
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji1,83
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,39


Saugumo dedamoji nuo 2021 m. sausio 1 d.:

Saugumo dedamoji346,11Eur/(MWh/parą/metus)
SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti151,38
Skirtumas tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir nustatytos vidutinės importo kainos158,74
Paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos17,06
SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudos0,72
Faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų skirtumo dedamoji17,78
SGD terminalo lėšų administravimo sąnaudų dedamoji0,42


Archyvas: 2015 m., 2016 m.., 2017 m., 2018 m., 2019 m.