Įeiti

Svarbesni įvykiai


 Naujienas galite filtruoti pagal kategorijas.
  
  
Kategorijos
  
2021-05-12REMIT naujienos: ACER paskelbė naują ketvirtinę REMIT apžvalgą ir atnaujintas REMIT taikymo gairesElektra, Dujos, Statistika
2021-05-10VERT išdavė naftos bei elektros sektorių leidimusElektra, Dujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos)
2021-05-06VERT išdavė, pakeitė bei panaikino elektros sektoriaus leidimusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-05-05ACER skelbia atnaujintus dokumentus dėl REMIT duomenų teikimoElektra, Dujos, Dėl teisės aktų
2021-05-05Kaip, vykdant žemės kasimo, medžių pjovimo darbus, išvengti elektros ar dujų tinklų pažeidimų?Elektra, Dujos, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
2021-04-29VERT pakeitė ir išdavė leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-04-26VERT: kviečiame dalyvauti viešajame pirkime dėl elektros energijos kainų palyginimo informacinės sistemos vystymo paslaugųElektra, Bendradarbiavimas, Kitos
2021-04-22VERT: keičiasi kaina už importuotą arba eksportuotą elektros energijos kiekįElektra, Dėl kainų ir tarifų, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-04-22VERT įpareigojo ESO grąžinti vartotojams nepagrįstai iš jų gautus mokėjimusElektra, Vartotojams, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-04-22VERT išdavė ir patikslino naftos bei elektros sektorių leidimusElektra, Dujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos)
2021-04-15VERT išdavė bei pakeitė elektros sektoriaus leidimusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-04-15ACER skelbia viešą konsultaciją dėl tarpzoninio pralaidumo paskirstymo metodikos dėl balansavimo pajėgumų mainų Baltijos regioneElektra, Viešosios konsultacijos, Dėl teisės aktų
2021-04-15VERT suderino LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartines sąlygasElektra, Informacija apie priimtus sprendimus, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-04-12Ginčas su nepriklausomu elektros energijos tiekėju: kada reikia mokėti sutarties nutraukimo mokestį?Elektra, Informacija apie priimtus sprendimus, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-04-08Keičiasi energetikos įrenginių atitikties deklaracijoms teikimą reglamentuojančios taisyklėsElektra, Dujos, Šiluma, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos), Posėdžio sprendimai (šiluma)
2021-04-08VERT išdavė naftos bei elektros sektorių leidimusElektra, Dujos, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos)
2021-04-01Išduoti 5 leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-04-01UAB „KJ 220“ atsisakyta išduoti keturis leidimus gaminti elektros energijąElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-03-30VERT: keisis Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninė užduotisElektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Dėl teisės aktų, Posėdžio sprendimai (teisės aktai)
2021-03-30Išduoti leidimai veiklai elektros energetikos sektoriuje ir prekybai naftos produktaisElektra, Dujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra), Posėdžio sprendimai (dujos)
2021-03-26VERT: kviečiame teikti siūlymus dėl elektros energijos kainų palyginimo informacinės sistemos vystymo paslaugųElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2021-03-25VERT išdavė 7 elektros energetikos sektoriaus leidimusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-03-23VERT teikia viešajai konsultacijai Atestavimo įstaigų kompetencijos vertinimo taisyklesElektra, Dujos, Šiluma, Viešosios konsultacijos
2021-03-18VERT atsisakė išduoti keturis leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-03-18VERT išdavė 22 elektros energetikos sektoriaus leidimusElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-03-15VERT kviečia dalyvauti viešojoje konsultacijoje dėl elektros energijos tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybiųElektra, Viešosios konsultacijos, Informacija ūkio subjektams
2021-03-12VERT nutraukė tyrimą dėl vartotojų švietimo ir konsultavimo ataskaitų nepateikimoElektra, Dujos, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (kita)
2021-03-12VERT išdavė 9 elektros sektoriaus leidimus ir 1 leidimą atsisakė išduotiElektra, Dėl įmonių kontrolės, Posėdžio sprendimai (elektra)
2021-03-09Išplatinta bendra ACER ir CEER pozicija dėl TEN-E reglamento peržiūrosElektra, Dujos, Informacija ūkio subjektams, Bendradarbiavimas
2021-03-08VERT: nepriklausomi elektros energijos tiekėjai privalo laikytis sutarčių sudarymo tvarkos, kitu atveju – prisiimti atsakomybę už sukeltus padariniusElektra, Informacija ūkio subjektams, Vartotojams
1 - 30Pirmyn